Om psykoterapi
och KBT

Psykoterapi kan vara till hjälp till exempel när du har svårt att förstå dig själv eller upplever psykologiska symtom som gör det svårt för dig att leva ditt liv på ett sätt som känns meningsfullt för dig.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en behandlingsmetod som bygger på inlärningsteori och på att identifiera och förändra ohjälpsamma tanke- och beteendemönster. I en behandling är det vanligt att vi identifierar undvikanden av till exempel vissa situationer, tankar eller känslor som bidrar till ett lidande för dig. Därefter arbetar vi tillsammans med att bryta dessa mönster för att du ska få tillgång till nya erfarenheter samt större flexibilitet och frihet i ditt psykologiska fungerande.

Betoningen i behandlingen kan variera beroende på vad som bedöms orsaka svårigheterna. Jag har själv ett stort intresse för känslomässigt fungerande och för hur våra sätt att hantera känslor kan bidra till psykologiska problem.