Psykolog Maj Karlsson

Om mig

Jag är legitimerad psykolog utbildad vid Lunds universitet. Jag har utbildning både i kognitiv beteendeterapi (KBT) och i psykodynamisk terapi (PDT). Jag har tidigare arbetat som psykolog i primärvården. Sedan 2022 arbetar jag uteslutande med psykologisk behandling, som länge varit mitt allra främsta intresseområde inom psykologin.