Välkommen!

Jag är legitimerad psykolog och arbetar med psykologisk behandling. Jag vänder mig till dig som upplever till exempel ångest och oro, nedstämdhet, stress eller svårigheter i relationer. Jag tar emot patienter inom Vårdval psykoterapi med inriktning KBT.